beeldspraeck-conceptontwikkeling-background-how

“Kennismaking en een fantastisch aanbod voor uw bedrijf”

Het begint met de eerste kennismaking, waarin we kennismaken met uw business en de vragen die u bezighouden. Wat zijn belangrijke merkwaarden voor u? Wat wordt het doel waar we op scherp stellen?

Op basis van het kennismakingsgesprek doen we u een vrijblijvend aanbod waarin staat aangegeven wat Beeldspraeck voor u kan doen om de gewenste resultaten voor uw bedrijf te bereiken.

Gaat u met Beeldspraeck in zee, dan gaan we eerst op onderzoek uit. Stel je eens voor dat de door onszelf en anderen opgelegde regels er niet zijn, wat deed je dan? We stellen dit soort vragen en nog veel meer om bij het meest succesvolle concept ever uit te komen.

We zetten alle ideeën op een rij en gaan alle mogelijke concepten inventariseren, waaruit we de ideeën selecteren die het best beantwoorden aan het doel en wat kansrijk is voor uw bedrijf.

Beeldspraeck gaat de kansrijke concepten uitwerken tot een verrassend voorstel passend bij uw bedrijf.

We komen bij u terug met de resultaten van ons werk. We leggen uit wat onze beweegredenen zijn achter het concept en waarom het succesvol is. We verwachten van u als opdrachtgever feedback en maken samen een keuze voor het beste resultaat.

Op basis van uw opmerkingen gaan we aan de slag. We houden daarbij steeds de doelstellingen in het oog. We zorgen dat de boodschap overkomt en het gewenste resultaat bereikt wordt.

Pas als u helemaal akkoord bent en het plan staat als een huis dan gaan we over tot de productie en uitvoering van het concept.

We tellen af naar de afgesproken lanceringsdatum en rollen het concept uit volgens plan. Wij zijn dan net zo nieuwsgierig als u naar de ontvangst en de reacties waar we het voor doen. Omdat het zo belangrijk is dat de beoogde resultaten worden gehaald, blijven we contact houden en monitoren totdat u tevreden bent.

Neem contact op